Κοινωνία και Εκπαίδευση (2017)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Μαρία Παυλή – Κορρέ. “Ρομά και εκπαίδευση: Θεωρήσεις και προβληματισμοί“. Στο Θ. Θάνος, Γ. Καμαριανός, Αρ. Κυρίδης, Ν. Φωτόπουλος, Μ. Παυλή Κορρέ, Χρ. Τουρτούρας, “Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και θεματικές”, (σελ. 742-809). Αθήνα: Gutenberg.

Συγγραφέας:
Θ. Θάνος, Γ. Καμαριανός, Αρ. Κυρίδης, Ν. Φωτόπουλος, Μ. Παυλή Κορρέ, Χρ. Τουρτούρας. Πρόλογος: Κ. Τσουκαλάς, Επίμετρο: Μ. Ηλιού.

Εκδότης:
Gutenberg

Έτος:
2017