Βιογραφικό Σημείωμα

Η Μαρία Παυλή Κορρέ σπούδασε στην Πάντειο Πολιτικές Επιστήμες (1981). Από το 1983 συνεργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης σε προγράμματα για Τσιγγάνους, ενώ από το 1989 μέχρι το 2018 υπηρέτησε ως μόνιμο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, όπου ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα από το 1989 έως και το 2000 ασχολήθηκε συστηματικά με τη δημοσιογραφία ειδικού τύπου, ως συντάκτρια αυτοκινήτου. Συνεργάστηκε με τους 4Τροχούς εγκαινιάζοντας τη στήλη «Η άλλη πλευρά του Αδάμ», δημιούργησε στήλη αυτοκινήτου στο γυναικείο περιοδικό MarieClaire, κράτησε για αρκετά χρόνια τη στήλη αυτοκινήτου στην εφημερίδα Κέρδος και συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές αυτοκινήτου είτε ως δημοσιογράφος είτε ως παρουσιάστρια (Τροχοί και Δρόμοι-Mega, Εξ αμάξης-ΕΤ2, Τούρμπο-Alter). Μέσα από τη δημοσιογραφία αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης προσεγγίζει το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής, δημιουργώντας επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά υλικά για παιδιά και ενηλίκους.

Το 2005 ξεκινά τις διδακτορικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Alcalá de Henares στην Ισπανία, με θέμα την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για τη βελτίωση της συμβατότητας μεταξύ των εκπαιδευτών ειδικών κοινωνικών ομάδων και των εκπαιδευομένων τους, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. Το 2008 αποκτά το δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών του Διδακτορικού και το 2010 της απονέμεται ο τίτλος της Διδάκτορος με άριστα και μετ’ επαίνων.

Έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το Πανεπιστήμιο Rene Descartes Paris – V (1984-1985), με τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης,  με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1997-1999) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010-2013) για θέματα που αφορούν στους Τσιγγάνους, καθώς και με το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ (2016) σε έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση των Νeets.

Διδάσκει ως εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2012 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διδάσκει τη θεματική ενότητα «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων», ενώ από το 2017 διδάσκει και τη θεματική ενότητα “Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων”  στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιστήμες της Αγωγής”. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 δίδαξε το μάθημα «Διά Βίου Μάθηση: Πολιτικές και Προγράμματα» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Τον Ιούνιο του 2017 εκλέγεται Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του  Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με γνωστικό αντικείμενο “Διά Βίου Μάθηση και μη Τυπική Εκπαίδευση” και αναλαμβάνει καθήκοντα τον Μάιο του 2018, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2022 εξελίχθηκε σε Καθηγήτρια.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαίδευση των Ρομά και την ηλεκτρονική μάθηση. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, στην ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας σε διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς και στην κατάλληλη χρήση διαδικτυακών επικοινωνιακών εργαλείων προκειμένου να προαχθεί και να βελτιωθεί η εκπαιδευτική αλληλεπίδραση.