Άρθρα, Συνέδρια

2023: Παυλή Κορρέ, Μ. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα “Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες και Διά Βίου Μάθηση” στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων την Εποχή της Αβεβαιότητας: Δρόμοι για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Συνοχή», 30.03-01.04/2023, ΕΚΠΑ. Το βίντεο του στρογγυλού τραπεζιού μπορείτε να το δείτε πατώντας στον σύνδεσμο https://www.erasmus.gr/microsites/1269/videos

2023: Balestravou, E., & Pavlis Korres, M. The expectations of the learners in lifelong learning programs provided by Lifelong Learning Centers in Greece. European Journal of Education Studies, 10(5), 145-162. DOI: 10.46827/ejes.v10i5.4787

2022: Παυλή Κορρέ, Μ. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές για την ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα διά ζώσης και στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Εισήγηση στην 1η Ημερίδα του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.Μ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις  21 Οκτωβρίου. Το βίντεο της παρουσίασης μπορείτε να το δείτε στο κανάλι του youtube του Πολυτεχνείου Κρήτης πατώντας στον σύνδεσμο https://youtu.be/hfi5b87PBCo?t=4316  και το pdf της παρουσίασης πατώντας στον σύνδεσμο https://www.tls.tuc.gr/fileadmin/users_data/tls/_uploads/1%CE%B7_%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD_%CE%9A%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BC.pdf

2022: Παυλή Κορρέ, Μ. Δίωρο σεμινάριο με θέμα Εναρκτήρια συνάντηση – Μαθησιακό Συμβόλαιο – Syllabus,  που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14 Οκτωβρίου από το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος “Παιδαγωγική & διδασκαλία στη Γ’ εκπαίδευση. Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας”. Το υλικό της συνάντησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα  του ΓΡΑΔΙΜ του ΠΑΜΑΚ στη διεύθυνση   https://www.uom.gr/assets/site/content/adm-91/Lecture5_Korre.pdf

2022: Παυλή Κορρέ, Μ. SMS στο αμφιθέατρο: Αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες των φοιτητών για την ανάπτυξη οριζοντίων δεξιοτήτων. Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι στο 7ο Συνέδριο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση», 5-8 Μαΐου 2022, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ).

2022: Κοκκονός, Α., Τραυλός, Α., Αντωνοπούλου, Π., & Κορρέ Παυλή, Μ. Η προσέγγιση της ηγεσίας και των πρακτικών της στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, από μια κατανεμημένη οπτική. Στο Πρακτικά εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 14-16 Οκτωβρίου 2022. Λάρισα – Ελλάδα. ΕΕΠΕΚ.

2022: Kanakaris, V., & Pavlis Korres, M. Impact of using Smartphones on Older women’s everyday life after their participation in a blended educational program using FB Room Platform. Στο Y. Aliyeva (ed.) Abstract Book XII. International Conference on Social Research and Behavioral Sciences, November 12-13, 2022, Antalya/Turkey (p. 8).

2022: Konstantinou, A., Papakonstantinou, F., & Pavlis Korres, M. (2022). Strengthening the active citizenship of Roma women through their participation in the ROMA POLITICAL SCHOOL in Greece. European Journal of Social Sciences Studies, 7(5), 1-20. DOI:http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v7i5.1271

2022: Chantziantoniou, A., Bousiou, O., & Pavlis Korres, M. Investigation of the educational needs of civil servants during the period of health crisis Covid_19. The case study of the Single Payment Authority to improve its functioning. European Journal of Education Studies. European Journal of Education Studies, 9(5), 100-130. DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v9i5.4277

2022: Pavlis Korres, M. Participation of University Students in Non-Formal Lifelong Learning Programs: Types of Programs, Reasons for Participation and the Importance of Learning Outcomes in their Student, Professional, Personal, and Social Life. European Journal of Education Studies, 9(2), 48-61. DOI: http://10.46827/ejes.v9i2.4142

2022: Kanakaris, V., & Pavlis-Korres, M. Older Women’s Views on their Participation in a Blended Educational Program Using FB Room Platform.  European Journal of Open Education and E-learning Studies7(1). DOI: 10.46827/ejoe.v7i1.4175 http://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v7i1.4175

2022: Pavlis Korres, M. Διευκόλυνση της μάθησης, της προώθησης της ενεργητικής συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά πανεπιστημιακά μαθήματα την εποχή της πανδημίας Covid 19: Απόψεις προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 11, 123-136.

2022: Pavlis Korres, M. Integrating Evaluation as a Componential Element in the Development of the Course: The Case of Two Courses in the Faculty of Education (AUTH) during the Pandemic. Journal of Education and Training Studies, 10(1), 51-58. https://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/5396

2021: Bechlivani, S., & Pavlis Korres, M. Local Bodies’ Educational Programs and Actions to Raise Environmental Awareness of Climate Change in the Prefecture of Larissa in Greece. European Journal of Education Studies, 8(12), 108-129. DOI: http://10.46827/ejes.v8i12.4015

2021: Μπεχλιβάνη, Σ., & Παυλή Κορρέ, Μ.  Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων και προγραμμάτων για την κλιματική αλλαγή στον νομό Λάρισας. Παρουσίαση στο 7ο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 15, 16 & 17 Οκτωβρίου 2021.

2021: Παπακωνσταντίνου, Θ., Παυλή Κορρέ, Μ., & Λαδόπουλος, Δ.Α.  Απόψεις των γυναικών Ρομά για την ενδυνάμωση και την εκπαίδευσή τους μέσω του προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης «Erasmus+ Nefeli». Παρουσίαση στο 7ο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 15, 16 & 17 Οκτωβρίου 2021.

2020: Παυλή Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις. Στα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής: Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 12-13 Απριλίου, 2019 (σελ. 39-57). Ανάκτηση από https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/conference2019/praktika2020.pdf

2020: Ευσταθίου, Ι., Παυλή Κορρέ, Μ., Λευθεριώτου, Π., Γεωργίου, Α., Μαρμαρινός, Κ., & Ασημέλλης, Ε. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία. Νέος Παιδαγωγός online, 21, 116-123. ISSN: 2241-6781

2020: Παυλή Κορρέ, Μ., Καραλής, Θ., Τζοβλά, Ε., & Τσικρικώνη, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και θεσμικές προϋποθέσεις. Στα πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής: Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 12-13 Απριλίου, 2019, Αλεξανδρούπολη. Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ

2019: Παυλή Κορρέ, Μ. Πολιτικές επιλογές στην εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης μέσα από την εκπαιδευτική διεργασία. Παρουσίαση στο 2ο Σεμινάριο “Σχολεία Πολιτικής για τους Ρομά στην Ελλάδα”, 29 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου, Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την A.I.D., Θεσσαλονίκη.

2019: Νικολοπούλου Β., & Παυλή Κορρέ, Μ. Ε-learning, Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας ΕΕΚ&ΔΒΜ, Παρουσίαση στην   Ημερίδα “Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων: διαδρομές μάθησης και ευέλικτα προγράμματα”, 19 Νοεμβρίου 2019, ΥΠΑΙΘ, Αθήνα.

2018: Papalexandris, S., Anastasiadou, S., Bonvin, R., Leftheriotou, P., & Pavlis-Korres, M. Transfer Of Learning In Medical Education. The Case Of The Postgraduate Course Advanced Trauma Life Support – ATLS. Poster Presentation στο19th EFORT Congress στη Βαρκελώνη, Ισπανία (30 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2018).

2018: Αλέξανδρος Χαβδούλας, Μαρία Παυλή Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου. Η σημασία της ασύγχρονης αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων σε μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα (MOOC). Στο Φ. Γούσιας (επιμ.) Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου “Νέος Παιδαγωγός”, Αθήνα 28 & 29 Απριλίου, 2018 (σελ. 2071-2079). ISBN: 978-618-82301-4-9.

2018: Πιέρα Λευθεριώτου, Μαρία Παυλή Κορρέ. Εκπαίδευση στη φυλακή: θεωρήσεις & προβληματισμοί. Εισήγηση σε ημερίδα ευαισθητοποίησης με θέμα “Η εκπαίδευση στη φυλακή” που διοργανώθηκε από το 2ο ΣΔΕ Λάρισας και την Αντιδημαρχία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λάρισας στις 22 Φεβρουαρίου.

2017: Pavlis-Korres, M. The Positive Effect of Evaluation on Improving E-Learning Courses Addressed to Adults: A Case Study on the Evolution of GSLLLY Courses in Greece over a Decade. Journal of Education and Training Studies. Vol 5 (1), January, 1-11. Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ

2016: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Παυλή-Κορρέ, Μ., Παπαγερίδου, Δ., Βαμβακίδου, Ι. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από το πρόγραμμα Reskilling για τους Neets. Στο Ν. Παπαδάκης, Α. Κυρίδης , Ν. Φωτόπουλος, ” ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ NEETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Έρευνα και Ολοκληρωμένη Παρέμβαση (σελ. 201-218). Πρακτικά Συνεδρίου, Ακαδημία ΓΣΕΕ,  2 Δεκεμβρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

2016: Tourtouras, C., Pavlis-Korres, M., Kyridis, A. The School Career and the Educational Exclusion of the Roma Children in Greece. Journal of Sociological Research, Vol 7 (1), 10-32. Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ

2015: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Παυλή-Κορρέ, Μ., Νικολοπούλου, Β. Σχεδιάζοντας τα e-KΔΒΜ, απαντώντας στις σύγχρονες απαιτήσεις. Στα πρακτικά συνεδρίου «Διά Βίου Μάθηση στη σύγχρονη κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση, Εργασία» 27-28 Ιουνίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ

2015: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Παπαδοπούλου Ευγενία, Παυλή Κορρέ, Μαρία. Διερεύνηση της επικοινωνίας εκπαιδευτή-εκπαιδευομέων στα Ηλεκτρονικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (e-ΚΔΒΜ). Στο  “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας”, Λάρισα, 23-25 Οκτωβρίου 2015. Τόμος Α’ (σελ. 355-365).

2015: Παυλή Κορρέ, Μαρία. e-ΚΔΒΜ: Ηλεκτρονικά Κέντρα ΔΙά Βίου Μάθησης. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι στο Συνέδριο “Διά Βίου Μάθηση στη σύγχρονη κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση, Εργασία. 27-28 Ιουνίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2015: Argyris Kyridis, Anastasia Christodoulou, Ifigeneia Vamvakidou & Maria Pavlis-Korres. Fighting corruption. Values education and social pedagogy in Greece in the middle of the crisis. International Journal of Social Pedagogy. Special Issue “Social Pedagogy in Times of Crisis in Greece” 4 (1), 24-42. Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε  εδώ

2014: Ανακοίνωση σε συνέδριο. Λευθεριώτου Πιέρα, Παυλή Κορρέ Μαρία. Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: παρελθόν, παρόν και μέλλον, στο συνέδριο “Διά Βίου Μάθηση και Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες”. Παιδαγωγική Σχολή-ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ,   30-31 Μαϊου 2014.

2014: Argyris Kyridis, Maria Avramidou, Christos Zagkos, Anastasia Christodoulou, Maria Pavli-Korre. Who is the ideal teacher? Greek pre-service teachers express their views about the characteristics of the “perfect” teacher. Journal for Educators, Teachers and Trainers.  Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε εδώ

2014: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Μαρία Παυλή-Κορρέ. Ότι μαθαίνει ο άνθρωπος κανείς δεν μπορεί να του το πάρει – Σο σικλόλ ο μανούς γκονίκ ναστί λέλες λέσταρ: οι Ρομά και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο Συνέδριο «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις». Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, Research Center “Chilhoods.Societes” Wuppertal University, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία,European Sociological Association, Childhood Stream (σελ. 129-135).

2013: Συνέντευξη με τη  Γενική Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, Ελένη Καραντζόλα. Νικολοπούλου, Β., & Παυλή-Κορρέ, Μ. Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, τευχ. 28, 42-48.

2012: Συγγραφή άρθρου. Pavlis-Korres, M. The role of the communication tools in the learning group development in an online environment. Ειδική έκδοση του περιοδικού IJEE (International Journal of Engineering Education), vol.28,n.6, (σελ. 1360-1365).

2012: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου, Χατζηχρήστου Χ., Παυλή-Κορρέ Μ., Κύρδη Κ.,: Σχολές Γονέων: Προοπτικές και νέα θεματολογία, στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολών Γονέων «Η οικογένεια εκπαιδεύεται…διά βίου», 10-12/11/2012, ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

2010: Pavlis-Korres, Μ., Leftheriotou, P., Karalis, Th. & García Barriocanal, Ε. Needs Assessment of the Educators of Roma in Greece in order to improve their compatibility with Roma learners, The Journal of Multiculturalism in Education, Vol. 6 (2010), Number 3, available εδώ

2009: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Pavlis-Korres, M. On the requirements of Learning Object Metadata for adults’ educators of special groups. In Metadata and Semantics, (σελ. 123-134). Springer.

2009: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Pavlis-Korres, M., Karalis, Th., Leftheriotou, P., & García Barriocanal, E. Integrating Adults’ Characteristics and the Requirements for their Effective Learning in an e-Learning Environment. In M. Lytras, Best Practices for the Knowledge Society. WSKS, (σελ.570-584) . Springer.

2008: Pavlis-Korres, M., & García Barriocanal, E. Development of personalized learning objects for training adult educators of special groups. Journal of Knowledge Management 12(6). Emerald Group Publishing.

2008: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Pavlis-Korres, M., García Barriocanal, E., & Leftheriotou, P. (2008). A survey on Learning Profiles of the Educators of Roma in Greece in Order to Develop the Appropriate e-Learning Environment for their Training. In M. Lytras, The Open Knowledge Society: A Computer Science and Information Systems Manifesto (Communications in Computer and Information Science), WSKS 2008, (σελ. 360-370). Springer.

2000: Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου. Μαρία Παυλή-Κορρέ. Τελικά συμπεράσματα της έρευνας-μελέτης «Οικονομική, Κοινωνική, Πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα», στο «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Εκπαίδευση των Τσιγγάνων», (σελ.68-74), Εκδ.Γ.Γ.Λ.Ε., Αθήνα.

1997: Δημοσίευση σε πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου.Μαρία Παυλή-Κορρέ.  Διδακτικό υλικό για τσιγγανόπαιδα, στο «Εκπαίδευση Τσιγγάνων, Ανάπτυξη Διδακτικού υλικού», (σελ. 210-214), Εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε., Αθήνα.

1991: Συγγραφή άρθρου. Μαρία Παυλή-Κορρέ. Τσιγγάνες Γυναίκες, Διεπιστημονική Επιθεώρηση, τεύχος 3, Ιούνιος, Αθήνα.