Κοινωνία και Εκπαίδευση (2017)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Αργύρης Κυρίδης, Χρήστος Τουρτούρας, Μαρία Παυλή – Κορρέ & Νίκος Παπαδάκης. “Η μέθοδος κοόρτης ως εργαλείο ανίχνευσης κοινωνικής και εκπαιδευτικής ευπάθειας και προσδιορισμού των αναγκών για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Το παράδειγμα των Neets“. Στο Κωνσταντίνος Μπίκος & Δημήτριος Σταμοβλάσης (επιμ.) “Κοινωνία και Εκπαίδευση” Τιμητικός τόμος στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Μιχάλη Κελπανίδη, (σελ. 175-195). Θεσσαλονίκη: Ζυγός.

Συγγραφέας:
Κωνσταντίνος Μπίκος & Δημήτριος Σταμοβλάσης (επιμ.)

Εκδότης:
ΖΥΓΟΣ

Έτος:
2017