Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία. Ετερότητα και δομικός αποκλεισμός (2018)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Μαρία Παυλή – Κορρέ. “Κοινωνικές σχέσεις – Οικογένεια” . Στο Μ. Μάρκου, Χρ. Παρθένης, Γ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Παυλή Κορρέ, “Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία. Ετερότητα και δομικός αποκλεισμός”, (σελ. 305-360). Αθήνα: Γρηγόρης.

Συγγραφέας:
Γ. Μάρκου, Χρ. Παρθένης, Γ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Παυλή Κορρέ

Εκδότης:
Γρηγόρης

Έτος:
2018