Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Διά Ζώσης Εκπαίδευσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης (2020)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται γενικότερα για τα ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, διά ζώσης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.

Συγγραφέας: Παυλή Κορρέ Μαρία – Λευθεριώτου Πιέρα

Εκδότης: ύψιλον / βιβλία

Έτος: 2020

Περισσότερες Πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)