27/12/2017

Πέρνα τα χασίματα με πέμτπη…

Θέλησε να μπει στην τελευταία “ειδική” με την κόκκινη φόρμα του…

Ήμασταν εκεί… Για να διαβάζουμε τις κλειστές, να περνάμε τα χασίματα με

πέμπτη, να βουτάμε στις λάσπες με το μοναδικό τρόπο που τις πέρναγες, να

κόβουμε στο ” λούνα παρκ” για να μην αισθάνεσαι το στομάχι να κολλάει στην

πλάτη σου…Να πορευτούμε μαζί στην τελευταία σου ειδική διαδρομή…