Οικονομική – Κοινωνική – Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα –Α Μέρος (1998)

Εκπόνηση 1ου μέρους της μελέτης-έρευνας σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπακωνσταντίου και τη Μαρία Βασιλειάδου με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων»

Συγγραφέας:
Γ. Παπακωσταντίνου, Μ. Βασιλειάδου, Μ. Παυλή-Κορρέ

Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έτος:
1998