ΚΟΝ 3ΑΝEL BUT, BUT 3RDEL (όποιος γνωρίζει πολλά, πολλά τραβάει) (1996)

Συγγραφέας:
Μαρία Βασιλειάδου, Μαρία Παυλή-Κορρέ

Εκδότης:
εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε.

Έτος:
1996