Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Antonios Kokkonos & Maria Pavlis Korres. “IT Opportunities for Teachers’ Training and Support: An Action Research during Covid-19 pandemic in Greece.” Στο P. Ordóñez de Pablos, M. N. Almunawar, K. Tai Chui, M. Kaliannan (Eds.), Analyzing IT Opportunities for Inclusive Digital Learning (σσ.192-214). USA: IGI-GLOBAL .

Συγγραφέας: Maria Pavlis Korres

Εκδότης: IGI GLOBAL

Έτος: 2021

Περισσότερες πληροφορίες (Εξωτερικός σύνδεσμος)