Ενσωματώνοντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης (2016). 1 ώρα και 42′

Τα βασικά ζητήματα που θίγονται είναι: Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι που θέλουν να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά  μαθήματα και πώς μπορούν αυτά να ξεπεραστούν; Πώς αναπτύσσεται η διαδικτυακή μαθησιακή ομάδα; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα επικοινωνιακά εργαλεία σε σύγχρονο και ασύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης; Ποιοι τύποι αλληλεπίδρασης αναπτύσσονται σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης;

Συγγραφέας:
Παυλή Κορρέ Μαρία

Εκδότης:
IGI-GLOBAL

Έτος:
2016

Περισσότερες Πληροφορίες (εξωτερικός σύνδεσμος)