Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) (2018)

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τη θεματική ενότητα “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων” του ΜΠΣ “Εκπαίδευση Ενηλίκων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Συγγραφέας:
Μαρία Παυλή Κορρέ

Εκδότης:
ΕΑΠ

Έτος:
2018