Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση (2014)

Συγγραφή κεφαλαίου. Πιέρα Λευθεριώτου, Μαρία Παυλή Κορρέ. Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Α. Κυρίδης, “Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση” (σελ. 151-193).

Συγγραφέας:
Α. Κυρίδης

Εκδότης:
Gutenberg

Έτος:
2014