Βασικές Διαστάσεις του Αναλφαβητισμού στην Ελλάδα (2006)

Συγγραφέας:
Ευστράτογλου, Α., Νικολοπούλου, Β., Παυλή-Κορρέ, Μ.

Εκδότης:
Ε.Ε.Ε.Ε., Αθήνα

Έτος:
2006