Συγκριτική έρευνα για τους Τσιγγάνους των περιοχών της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κ. Αχαΐας, Αχαΐας (1990)

Έρευνα και συγγραφή των αποτελεσμάτων της συγκριτικής έρευνας για τους Τσιγγάνους των περιοχών της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κ. Αχαίας, Αχαίας σε συνεργασία με την Αθηνά Σιδέρη.

Συγγραφέας:
Μ. Παυλή, Α. Σιδέρη

Εκδότης:
Εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε.

Έτος:
1990