Παιδί & Αυτοκίνητο: “Κυκλοφορώντας με ασφάλεια” (2008)

Συγγραφή και επιμέλεια ειδικού εντύπου κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Παιδί και Αυτοκίνηση» για το περιοδικό 4Τροχοί, Νοέμβριος 2008

Συγγραφέας:
Παυλή-Κορρέ, Μ., Λευθεριώτου, Π., Κορρές Ε.

Εκδότης:
4ΤΡΟΧΟΙ

Έτος:
2008