Παιδί & Αυτοκίνητο: “Εγχειρίδιο για οδηγούς γονείς πολλαπλών ταχυτήτων” (2011)

Συγγραφή και επιμέλεια ειδικού εντύπου κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Παιδί και Αυτοκίνηση» για το περιοδικό 4Τροχοί, Οκτώβριος 2011

Συγγραφέας:
Παυλή-Κορρέ, Μ., Λευθεριώτου, Π., Κορρές Ε.

Εκδότης:
4Τροχοί

Έτος:
2011