Μαθαίνω γράμματα (1992)

Ομαδική συγγραφή διδακτικού υλικού για τσιγγανόπαιδα με τίτλο «Μαθαίνω γράμματα» και του αντίστοιχου εγχειριδίου για τους δασκάλους, Εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε.

Ομάδα παραγωγής και επεξεργασίας διδακτικού υλικού: Επιμορφωτές: Δεληγιαννάκη, Α., Καλδίρη, Α., Σπιθάκη, Ειρ., Σπύρου, Ξ., Σταυροπούλου, Λ., Σχολικοί Σύμβουλοι: Γενειατάκη-Αρβανιτίδη, Ε., Σαπουντζάκης, Χ., Εκπρόσωποι ΓΓΛΕ: Βασιλειάδου, Μ., Παυλή-Κορρέ, Μ.)

Συγγραφική ομάδα εγχειριδίου: Βασιλειάδου, Μ., Γενειατάκη-Αρβανιτίδη, Ε., Παυλή-Κορρέ, Μ., Σαπουντζάκης, Χ.

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου.

Εκδότης:
Εκδ. Γ.Γ.Λ.Ε.

Έτος:
1992