26/03/2014

Η επικοινωνία με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να απολαύσει τη χαρά που προσφέρει η ισότιμη σχέση και ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών με τους εκπαιδευόμενούς του