Η εκπαίδευση των Νομάδων και Τσιγγάνων στις χώρες της ΕΟΚ (1987)

Μελέτη για την Ελλάδα με θέμα «Η εκπαίδευση των Νομάδων και Τσιγγάνων στις χώρες της ΕΟΚ» σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρσέλο. Την τελική συνολική έκθεση για όλες τις χώρες διεξαγωγής της έρευνας, συνέθεσε ο Jean Pierre Liegeois με τίτλο «Scolarisation des enfants Tsiganes et voyageurs» (1986).

Έτος: 1987