ΛΕΞΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Λήμματα: α) «Εκπαίδευση Ευάλωτων Ομάδων» Στο Θ. Καραλής & Π. Λιτζέρης (επιμ.), Λεξικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σελ. 85-90) και β) «Ηλεκτρονική/Ψηφιακή Μάθηση» (σελ. 159-164).

Συγγραφέας: Μαρία Παυλή Κορρέ

Εκδότης: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Έτος: 2022

Περισσότερες πληροφορίες