ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ/ LEARNING THROUGH THE LIFE SPAN Trends, Dimensions, Practices, and Reflections

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο.  Improving the daily life of women in the third age through participation in a blended learning course on using smartphones and social media. Στο K. Kedraka& I. Tzovla (Eds), ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ/ LEARNING THROUGH THE LIFE SPAN Trends, Dimensions, Practices, and Reflections (pp. 67-81).

Συγγραφέας: Venetis Kanakaris, & Maria Pavlis Korres

Εκδότης: Democritus University of Thrace

Έτος: 2023

Περισσότερες πληροφορίες