Ο Κ.Ο.Κ. του Μίκυ (1998)

Σύμβουλος έκδοσης σε συνεργασία με την Πιέρα Λευθεριώτου σειράς ειδικού εντύπου κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά με τίτλο «Ο Κ.Ο.Κ. του Μίκυ» του περιοδικού «Η ζωή με το παιδί».