Βιβλία, Μελέτες

Handbook of Research on Challenges and Opportunities in Launching a Technology-Driven International University (2019)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Ioannis Lignos and Maria Pavlis Korres. "Virtual Reality Applications as an innovative educational practice in Adult Education: A case study on training Hellenic Air Force Pilots"

Opening Up Education for Inclusivity Across Digital Economies and Societies (2019)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Alexandros Chavdoulas, Maria Pavlis Korres, & Piera Leftheriotou. "Investigating Asynchronous Interaction between MOOC Learners through Forum Use and Peer-Review"

Η ένταξη των Ρομά στην ελληνική κοινωνία. Ετερότητα και δομικός αποκλεισμός (2018)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Μαρία Παυλή - Κορρέ. "Κοινωνικές σχέσεις - Οικογένεια"

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2017)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Μαρία Παυλή - Κορρέ. "Ρομά και εκπαίδευση: Θεωρήσεις και προβληματισμοί"

Κοινωνία και Εκπαίδευση (2017)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Αργύρης Κυρίδης, Χρήστος Τουρτούρας, Μαρία Παυλή - Κορρέ & Νίκος Παπαδάκης. "Η μέθοδος κοόρτης ως εργαλείο ανίχνευσης κοινωνικής και εκπαιδευτικής ευπάθειας και προσδιορισμού των αναγκών για προγράμματα Διά Βίου Μάθησης. Το παράδειγμα των Neets"

Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (2017)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Argyris Kyridis, Maria Pavlis-Korres, Christos Tourtouras, Nikos Fotopoulos, Christos Zagkos. "The Puzzle on Unemployment Factors and the Welfare State Role in Greece: What University Students Believe"

Impact of Economic Crisis on Education and the Next-Generation Workforce (2016)

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο. Nikos Fotopoulos, Argyris Kyridis, Maria Pavlis-Korres, Christos Zagkos. “Giving Painkillers to a Dying Patient. Educational & Training Policies as Treatment for Youth Unemployment during the Greek Economic Crisis”

Handbook of Research on Strategic Management of Interaction, Presence and Participation in Online Courses (2016)

Συγγραφή κεφαλαίου. Maria Pavlis-Korres, Piera Leftheriotou. "Building Interaction in Adults’ Online Courses: A Case Study on Training E-Educators of Adults"

Assessing the Role of Mobile Technologies and Distance Learning in Higher Education (Νοέμβριος 2014)

Συγγραφή κεφαλαίου. Pavlis-Korres, Maria. "Promoting interaction in an asynchronous e-learning environment"

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διά βίου μάθηση (2014)

Συγγραφή κεφαλαίου. Πιέρα Λευθεριώτου, Μαρία Παυλή Κορρέ. "Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: παρελθόν, παρόν και μέλλον"

Practical Applications and Experiences in K-20 Blended Learning Environments (2013)

Συγγραφή κεφαλαίου. Pavlis Korres, M. "Key Factors for Maximizing the Effectiveness of Blended E-Learning: The Outcome of the Internal Evaluation of a Distance Education Program for Adult Learning in Greece"

Multiculturalism in Technology-Based Education. Case Studies on ICT – Supported Approaches (2013)

Συγγραφή κεφαλαίου και κριτής για το βιβλίο. Pavlis-Korres, M., García Barriocanal, E. “Promoting Multiculturalism in Technology Based-Education: A Framework for the Improvement of Compatibility between Educators of Special Groups and their Learners and a Case Study on Educators of Roma in Greece to Prove its Efficiency"

Η Εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα (2011)

Βασιλειάδου Μ., Παυλή-Κορρέ Μ.

Development of a framework for the e-education of educators of special groups aiming to improve their compatibility with their Learners (2010)

Διδακτορική Διατριβή Μαρίας Παυλή Κορρέ

Handbook of Lifelong Learning Developments. Education in a Competitive and Globalizing World Series (2009)

Συγγραφή κεφαλαίου. Karalis, Th., & Pavlis-Korres, M. "Lifelong Learning in Greece: A critical review of policies and institutions"

Βασικές Διαστάσεις του Αναλφαβητισμού στην Ελλάδα (2006)

Ευστράτογλου, Α., Νικολοπούλου, Β., Παυλή-Κορρέ, Μ.

Οικονομική – Κοινωνική – Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα –Β Μέρος (1999)

Εκπόνηση του 2ου μέρους της μελέτης-έρευνας σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπακωνσταντίου και τη Μαρία Βασιλειάδου με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων»

Οικονομική – Κοινωνική – Πολιτισμική Κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα –Α Μέρος (1998)

Εκπόνηση 1ου μέρους της μελέτης-έρευνας σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπακωνσταντίου και τη Μαρία Βασιλειάδου με τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων»

ΚΟΝ 3ΑΝEL BUT, BUT 3RDEL (όποιος γνωρίζει πολλά, πολλά τραβάει) (1996)

Βασιλειάδου Μαρία, Παυλή-Κορρέ Μαρία

Τσιγγάνες (1991)

Μ. Παυλή-Κορρέ, Ρ. Σπανούλη, Κ. Καλούδη

Συγκριτική έρευνα για τους Τσιγγάνους των περιοχών της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κ. Αχαΐας, Αχαΐας (1990)

Έρευνα και συγγραφή των αποτελεσμάτων της συγκριτικής έρευνας για τους Τσιγγάνους των περιοχών της Αγίας Βαρβάρας Αττικής και της Κ. Αχαΐας, Αχαΐας σε συνεργασία με την Α. Σιδέρη.

Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας Αττικής και Κάτω Αχαΐας, Αχαΐας (1988)

Ομαδική συγγραφή εντύπου με θέμα «Πειραματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Τσιγγάνων» , Αξιολόγηση , Προτάσεις

Η εκπαίδευση των Νομάδων και Τσιγγάνων στις χώρες της ΕΟΚ (1987)

Μελέτη για την Ελλάδα με θέμα «Η εκπαίδευση των Νομάδων και Τσιγγάνων στις χώρες της ΕΟΚ» σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρσέλο. Τη συνθετική τελική έκθεση για όλες τις χώρες διεξαγωγής της έρευνας, συνέθεσε ο Jean Pierre Liegeois με τίτλο «Scolarisation des enfants Tsiganes et voyageurs» (1987).