Θεωρητικός Λόγος και Πολιτικές Πρακτικές στις Διαδικασίες Αξιολόγησης

Συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο.  Παρίες της εκπαίδευσης και φαντασιακή θέσμιση της αριστείας. Η περίπτωση ενός αμιγούς ολιγοθέσιου σχολείου Τσιγγανοπαίδων. Στο Ε. Καλεράντε, Β. Πλιόγκου, Θ. Ελευθεράκης, Γ. Τζάρτζας, Θεωρητικός Λόγος και Πολιτικές Πρακτικές στις Διαδικασίες Αξιολόγησης (σελ. 209-246). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη

Συγγραφέας: Χρήστος Τουρτούρας, Νικόλαος Τσιαπλές, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Αργύριος Κυρίδης & Χαράλαμπος Μπαλτάς

Εκδότης: Εκδόσεις Γρηγόρη

Έτος: 2022

Περισσότερες πληροφορίες